Linki i matriały

Linki w sieci Internet

Linki w sieci HamNet

  • Strona z kolekcją linków w sieci HamNet w SP - Akademicki Klub Krótkofalowców SP2PUT sp.ampr.org

Materiały

  • Poradnik Hamnetu Wydanie 1 - Krzysztof Dąbrowski OE1KDA: PDF
  • Poradnik Hamnetu Wydanie 2 - Krzysztof Dąbrowski OE1KDA: PDF
  • Prezentacja na temat sieci Hamnet - Jann Traschewski DG8NGN: PDF
  • Protokół BGP w Hamnecie - Krzysztof Dąbrowski OE1KDA: PDF
  • Radioamatorska sieć HamNET - Waldemar Ogonowski SP2ONG: PDF
  • System Zarządzania Zdarzeniami Formularze ICS i RMS Express w ramach łączności Emcom - Waldemar Ogonowski SP2ONG: PDF
  • Trzy typy sieci Mesh HamNET - Waldemar Ogonowski SP2ONG: PDF
  • Telefonia VoIP w sieci HamNET - Waldemar Ogonowski SP2ONG: PDF