Czym jest HamNet

Czym jest sieć HamNet.

Highspeed Amateur Radio Multimedia NETwork (HamNET) jest bazująca przy wykorzystaniu protokołu TCP/IP o dużej szybkości sieci dla radioamatorów. Sieć HamNET jako nowoczesna, będąca szybkim medium transmisyjnym, oferuje wiele możliwych zastosowań, tj.:

 • Transmisję danych APRS;
 • Łącza (linki) pomiędzy przemiennikami systemu DMR/D-Star i innymi cyfrowo-analogowymi;
 • Transmisję poczty elektronicznej, np. z wykorzystaniem WinLink;
 • Transmisję obrazów amatorskiej telewizji (ATV/DATV);
 • Transmisję głosu – VOIP przez serwer "Mumble" z wykorzystaniem komercyjnie wycofywanych i bardzo już taniejących telefonów VOIP Cisco;
 • Komunikator typu Jabber/XMPP;
 • Dostęp do amatorskich witryn WWW, w tym możliwość zarejestrowania własnego unikalnego adresu w domenie .ampr.org, np.: "znak.ampr.org";
 • Dostęp do DXcluster;
 • Zdalny dostęp do odbiorników SDR i radiostacji sterowanych poprzez sieć HamNet;
 • Zdalne sterowanie przemienników amatorskich, w tym praca Echolink;
 • Przekazywanie obrazów kamer typu WebCAM. ... i inne.

HamNET jest też czymś w rodzaju krótkofalarskiego intranetu, czyli w żaden sposób nie zastępuje znanego nam Internetu i tym samym nie oferuje dostępu do niego. HamNet jest zamkniętą siecią dla radioamatorów, zapewniającą szybka komunikacje poprzez radiowe linki w oparciu o dostępną technologię radiową. Wykorzystywane są także bramki Amprnet w celu połączenia lokalnych sieci po całym świecie dzięki temu krótkofalowcy z Polski mogą łączyć się z innym krótkofalowcami na świecie, którzy mają swoje lokalne radiowe sieci podłączone do bramki Amprnet.

Sieć HamNET może być doskonałym uzupełnieniem kanału łączności w sytuacjach kryzysowych w ramach współpracy z innymi jednostkami jako kanał cyfrowej łączności, którego niezależna infrastruktura od istniejących sieci komercyjnych, jest oparta, o własne niezależne linki radiowe utrzymywane przez radioamatorów.

W ramach sieci HamNET można stosować różne dostępne topologie sieci WiFi zaczynając od klasycznej Punkt Dostępowy (AccessPoint), stacje indywidualne poprzez WDS aż do sieci typu Mesh Network. Wybór topologi lokalnej sieci zależy od lokalnych rozwiązań i decyzji lokalnego środowiska. Różne topologie mogą się z sobą łączyć na styku lokalnych sieci.

Obecnie, prędkości transmisji w sieci HamNET sięgają do 50 Mb/s, w zależności od zastosowanej technologii. Sieć HamNET ma jedną wspólną cechę, używa protokołu TCP/IP jako protokołu warstwy nośnej. Ponieważ podstawowy protokół jest TCP/IP wykorzystuje się tu protokół AXIP dla warstwy AX.25 więc obecna infrastruktura sieci AX.25 jest widziana w ramach HamNet.

HamNet jest siecią krótkofalarską działającą w oparciu o protokół IP z użyciem międzynarodowo koordynowanej przestrzeni adresowej z puli AMPRNet (44.0.0.0/8). Sieć bazuje głównie na komercyjnych urządzeniach wireless pracujących w paśmie 2,3 GHz (pasmo 13cm) oraz 5,6 GHz (pasmo 6cm) i ze swej natury oferuje znacznie większa przepustowość aniżeli dawne sieci Packet Radio. Dążeniem sieci jest, by pracować w sposób niezależny od sieci Internet, bazując na bezprzewodowej sieci szkieletowej, ponieważ jednak na wczesnym etapie budowy nie wszędzie jest to możliwe, konieczne jest wspieranie się łączami VPN w celu linkowania odległych od siebie segmentów sieci. Jednakże w fazie końcowej planowane jest "uniezależnienie" HamNetu od komercyjnych mediów transmisyjnych.

HamNet nie wymusza używania jednego protokołu routingu, tak więc każdy region czy też miasto ma dowolność eksperymentowania z użyciem dowolnych protokołów (jak: OLSR, B.A.T.M.A.N., OSPF czy też iBGP).

W chwili pisania sieć HamNet w Europie aktywnie działa głównie w krajach niemieckojęzycznych, a jej popularność powoli rośnie także innych krajach. Aktualną mapę można zobaczyć pod adresem: https://hamnetdb.net/map.cgi

Grzegorz SQ6ELQ i Mariusz SP6MMM
(w oparciu o tekst Waldka SP2ONG)