Założenia budowy sieci

Polska sieć HamNET - założenia ogólne

Poniżej opisane założenia, zostały oparte na założeniach sieci HamNET opisanych przez kol. Janna DG8NGN w poniższym dokumencie:
DCC2014-TheEuropeanHAMNET-DG8NGN.pdf

 • Dla polskiej sieci HamNET została przydzielona podsieć: 44.132.0.0/17

 • Sieć 44.132.0.0/17 nie jest routowana za pośrednictwem IPIP, tylko poprzez centralną bramę (hub) za pośrednictwem tuneli PPTP (VPN).

 • HamNET jako sieć krótkofalarska, z założenia powinna dążyć do zestawiania połączeń przy zastosowaniu rozwiązań bezprzewodowych pracujących na pasmach amatorskich.

 • Dla każdego okręgu przypisana została sieć o rozmiarze /22, która dzieli się na kolejne podsieci:

  • 32 sieci o rozmiarze /27 (przypisywane do indywidualnych lokalizacji - sieci rozgłoszeniowych)
  • 32 sieci o rozmiarze /29 (Linki radiowe)
  • 64 sieci o rozmiarze /30 (Linki VPN)
 • Każda lokalizacja (sieć rozgłoszeniowa) posiada jeden router

 • Każda lokalizacja otrzymuje podsieć o rozmiarze /27 od koordynatora (30 adresów użytkowych)

  • podsieci przypisywane są z przeskokiem (co druga), pozostawiając przestrzeń do ewentualnego podwojenia pojemności podsieci do /26,
 • Sieć /27 może zostać wewnętrznie podzielona na:

  • 1 x /28 dla użytkowników (stacji koncowych)
  • 1 x /28 dla usług
  • Każda lokalizacja używa podsieć /29 celem łacznosci z innymi lokalizacjami.