DNS ampr.org

Wpisy DNS w domenie ampr.org.

Wpisy DNS w domenie ampr.org przysługują osobie posiadającej ważne pozwolenie radiowe amatorskie.

W związku ze zmianami w sposobie zarządzania wpisami DNS, dla poddomeny ampr.org, koordynatorzy nie mają aktualnie możliwości dodawania/usuwania, czy też modyfikowania istniejących wpisów. Zmiany w sposobie zarządzania z założenia mają doprowadzić do uporządkowania istniejących wpisów poprzez:

  • Eliminację wpisów porzuconych oraz zapomnianych (w przypadku nieupomnienia się o nie i niepowiązania ich z zarejestrowanym znakiem/pozwoleniem)
  • Umożliwienie użytkownikom szybkie dodawanie i usuwanie własnych wpisów w sposób bezpośredni, bez konieczności kontaktu z koordynatorem.

Ważne jest aby wszystkie istniejące i aktywne wpisy zostały przypisane do ich wlascicieli, aby uniknąć ich usunięcia w przyszłości.

1) Przejęcie kontroli nad istniejącymi poddomenami określonego znaku

W celu uzyskania kontroli nad istniejącymi wpisami należy założyć profil w: https://portal.ampr.org oraz przejść proces weryfikacji znaku/pozwolenia. W tym celu należy po zalogowaniu do portalu, przejść do: https://portal.ampr.org/subdomains a następnie wybrać: "Request a subdomain"

Lub wybrać: DNS >> My Subdomains >> Request Subdomain

Następnie należy wypełnić formularz w sposób podobny do opisu poniżej:

Domain: ampr.org
Subdomain: Wpisać znak zgodny z posiadanym pozwoleniem
Notes: Please create a subdomain, as per licence uploaded.

Następnie załączyć kopie pozwolenia (jak w punkcie 3).

2) Przejęcie kontroli nad wybranymi wpisami

Alternatywnie, możemy przeszukać istniejące wpisy DNS i zażądać przypisania ich do naszych poddomen. W tym celu, po zalogowaniu do portal.ampr.org, przechodzimy do: https://portal.ampr.org/public/domains

Lub wybieramy: DNS >> Domains >> Actions (click icon) "Resource records"

W polu: Search: Wpisujemy poszukiwany znak Klikamy "Claim" na wybranych wpisach. Proces ten utworzy ticket, który będzie musiał przejść proces weryfikacji znaku/pozwolenia radiowego, podobnie jak w punkcie opisanym powyżej.

3) Weryfikacja znaku / pozwolenia radiowego

W obu przypadkach wykonana akcja utworzy ticket, który należy odszukać w sekcji: https://portal.ampr.org/tickets

Lub przechodząc do: Tickets >> View my tickets

Wybrać "View" celem otwarcia stworzonej wcześniej wiadomości i załączyć kopie pozwolenia radiowego, używając "Chose file" przy "Add file" w jednym z obsługiwanych formatów: jpg, png, csv, txt, pdf, odt, ods, doc, docx

4) Przeglądanie przypisanych poddomen

Po pozytywnej akceptacji (po upływie pewnego czasu; zwykle kilka dni) zostanie stworzona poddomena zgodnie ze schematem znak.ampr.org w sekcji: https://portal.ampr.org/subdomains

Lub też, w przypadku przypisania istniejących wpisów, pojawią się one w sekcji: https://portal.ampr.org/user/domain_records

5) Dokonywanie zmian wpisów

Na tym etapie możliwe jest dodawanie, modyfikowanie i usuwanie poddomen, poprzez wybór domeny w: https://portal.ampr.org/subdomains i wybranie przycisku "Resource records" obok danej domeny.

6) Tworzenie nowych wpisów

Typową akcją może być dodanie wpisu dla przypisanego użytkownikowi adresu IP, (np z puli HamNet czy też bramki Packet Radio):

Klikamy: "Add a resource record"

Type: A
Hostname: - nazwa.znak.ampr.org
- albo znak: "@", jesli chcemy stworzyć wpis dla znak.ampr.org
TTL: Możemy pozostawić pole puste, by użyć wartości domyślnej
IPv4: Adres IP

Klikamy przycisk: Create

7) Informacje o typach rekordow DNS

Powszechnie stosowanymi typami rekordów mogą być:

Rekord Opis
A Zwykle stosowany do mapowania nazwy do adresu IPv4
AAAA Zwykle stosowany do mapowania nazwy do adresu IPv6
CNAME Alias nazwy odnoszący sie do innego wpisu
MX Lista serwerów pocztowych, które akceptują daną domenę
PTR Mapowanie adresu IP do nazwy hosta

Więcej informacji o innych dostępnych typach rekordow DNS mozna odszukać pod: Typy Rekordów DNS